FUTSAL  ZLÍNSKO

futsal-zlinsko.cz

 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMACE:

TENTO WEB UKONČÍ V ŘÍJNU 2019 SVOJÍ ČINNOST Z DŮVODU NEZÁJMU VEDENÍ SOUTĚŽÍ V OBLASTI.
  • FAČR

  • Asociace futsalu FIFA - spolek Zlín

  • futsal-zlinsko

  • 1

Historie futsalu - jak to bylo od začátku.....

A jak to začalo...........

broch198 small        V padesátých letech minulého století vznikají v Jižní Americe federace sálové kopané a v roce 1971 byla v brazilském Sao Paulu ustanovena Světová federace sálového fotbalu pod zkratkou FIFUSA. Zajímavostí je, že prvním jejím prezidentem byl Joao Havelange, budoucí dlouholetý prezident FIFA. FIFUSA se pokusila exportovat své pojetí sálového fotbalu do Evropy, kde se k němu přihlásili Španělé, Nizozemci, Portugalci, Italové a také tehdejší Čechoslováci. Některé z pramenů hovoří o obavách FIFA o ohrožení postavení "fotbalové rodiny". Jedním z faktorů byl údajně fakt, že bude po celém světě přibývat sportovních hal, tudíž možností pro halové sporty. První president FIFUSA se pak následně stal odpůrcem sálového fotbalu jako samostatného sportovního odvětví. Naopak jeho následovník Januario dÁlesio se snažil dokázat, že sálový fotbal je svébytným sportovním odvětvím. Poté, v osmdesátých letech minulého století, začínají snahy o institucionalizaci dalších forem kopané. FIFA svolala v roce 1984 zasedání vedení všech významnějších organizací zabývajících se malými formami fotbalu. Avšak zástupci FIFUSA účast na tomto zasedání odmítli. To již bylo odehráno první MS světa i za účasti našeho reprezentačního výběru v Brazílii. Následovalo druhé MS ve Španělsku v roce 1985. Na třetím MS 1988 v Austrálii, spor mezi FIFA a FIFUSA vyvrcholil a následkem toho bylo vydání příkazu FIFA, aby se národní fotbalové federace od sálového fotbalu distancovaly - pod hrozbou přísných trestů. Některé prameny uvádějí silný vliv FIFA na bojkot médii australského šampionátu na kterém již potřetí v historii opět startovalo naše repezentační mužstvo. FIFUSA deklarovala, že sálový fotbal je samostatným sportem, kterému nikdo nemůže brát právo na vlastní existenci. Tak tomu bylo i v Československu. Proto sálový fotbal byl pod patronací "Mladého světa" pod velice známou hlavičkou "Líný míč". FIFA reagovala v roce 1988 vydáním oficiálních pravidel malého fotbalu pro pět hráčů - pravidel "FIVE - A - SIDE FOOTBALL". Dále vyzvala národní federace, aby samostatně organizovaly soutěže dle těchto pravidel a sama pak uspořádala oficiálně první mistrovství světa v Nizozemsku roku 1989. Současně se zástupci FIFA snažili nadále o integraci sálové kopané pod svá "křídla". Byly vytvořeny integrační komise, které tomu měly napomoci, ale mimořádný kongres FIFUSA v listopadu 1989 nakonec integraci odmítl a to paltí až do dnešních dní. Jen FIFUSA se přejmenovala na AMF. V roce 1995 se začíná ze strany FIFA používat název FUTSAL a začaly spory i o název. Prom úplnost uvádíme, že název "futsal" byl odvozen od portugalského "Futebol de Salao", což doslovně znamená "fotbal v sále" respektive v hale. Tento sport dosáhl i do ČR, kde bylo soudem pak rozhodnuto o používání názvu futsal FIFA pro náš sport, který přešel z malého fotbalu a futsal - sálový fotbal pro původní tzv. "líný míč" a první tři reprezentační starty na MS pod hlavičkou FIFUSA (Brazílie, Španělsko, Austrálie). Po prvním oficiálním MS ve futsalu FIFA v Nizozemsku v roce 1989 pořádá FIFA další světové šampionáty (1992 v Honkongu, 1996 ve Španělsku, 2000 v Guatemale, 2004 na Tchaj-wanu, 2008 v Brazílii - poprvé již s 20 mušastvy místo původních 16, 2012 v Thajsku a konečně 2016 v Kolumbii). MS se koná jednou za čtyří roky. Evropské soutěže ve futsalu FIFA převzala UEFA. První ME se konalo v roce 1996 ve Španělsku (šest týmů) a první ročník Futsal cupu v roce 2001. UEFA Futsal cup je futsalová obdoba fotbalové Ligy mistrů a hraje se každý rok. Následoval ME ve dvouletých cyklech. 1999 opět ve Španělsku, 2001 v Rusku, 2003 v Itálii, 2005 v České republice, 2007 v Portugalsku (vždy 8 týmů). Rok 2012 zaznamenal pro ME v Maďarsku změnu a nárůst účastníků na 12. První ME U-21 (hráči do 21 let) se konalo v roce 2008 v Rusku. Futsal FIFA se neustále rozvíjí o čemž svědčí nejen stoupající počet zemí vysílajících své reprezentace a kluby do mezinárodních soutěží, ale i rostoucí počet hráčů a klubů na světě. Podle podkladů FIFA provozuje v současnosti futsal na 2 miliony registrovaných hráčů včetně žen. Permanentně probíhají rozvojové programy pro rozhodčí, trenéry a funkcionáře. Futsal se hraje od základních po vysoké školy. Futsal FIFA se již v závěru minulého století stal na své vrcholné úrovni plně profesionálním sportem. Ne jinak tomu jen i u nás. V šedesátých a sedmdesátých letech minulého století se u nás paralelně hrála  jak tzv. "malá kopaná" v počtu 5+1, ta i sálový fotbal v počtu 4+1. Ten byl do naší země importován z Uruguay v roce 1974 a ujal se pro něj název "líný míč". Zastřešení našel pod Mladým světem (redakce) a následně pod tehdejším Svazem socialistické mládeže (SSM). Malá kopaná (5+1) vznikala spontánně na venkovních pláccích a hřištích. Od té doby se datuje i vznik tzv. Hanspulské ligy - "Hauspaulky", jakožto předního představitele malé kopané (první oficiální ročník se hrál v roce 1971). Malá kopaná se hrála i v jiných regionech. Z malé kopané se poté oddělila část hráčů, která začala hrát pod SSM své soutěže v počtu 4+1, ovšem na venkovních hřištích (betonových, škvárových, písčitých, travnatých). Tato větev si nazvala svou formu kopání do míče malým fotbalem. Hrály se postupové soutěže o titul přeborníků republiky. Zprvu byla většina těchto družstev vytvářena účelově, pro sehrání postupových turnajů v rámci škol a podniků, ne pro dlouhodobou soutěž. Dlouhodobé soutěže  se rodily až následně. Malá kopaná je tedy hlavním předchůdcem dnešního futsalu FIFA v ČR.Následuje poměrně dynamický rozvoj malého fotbalu v osmdesátých letech. Akcí, která upoutala pozornost, bylo vůbec první mezistátní utkání tehdejší ČSSR proti Itálii v září 1988 ve Stráži pod Ralskem.  Utkání skončilo výsledkem 4:4 (hrálo se na přírodní trávě, odveta v Itálii 0:1). Sestavu našeho týmu tvořili: Kvasničák, Stejskal, Čihák, Hrubý, Hruška, Janoško, Kočan, Nagy, Rozhon Martin ( C ), Sklenář, Stříž. Trenéry byli pánové Josef Konta a Slávek Kupka. Po vydání pravidel FIFA pro „Five-a-side Football“ v roce 1988 vyjádřil malý fotbal touhu po členství ve FIFA a mezinárodních soutěžích. Po pádu komunistického režimu v roce 1989 se nejvyšším představitelem stalo nově zvolené vedení malého fotbalu v čele s Petrem Fouskem (později se stal také předsedou komise futsalu UEFA a členem komise futsalu FIFA), který vystřídal v předsednickém křesle Zdeňka Sluku. Nové vedení představilo nesmělou vizi, jejímž hlavním bodem byl vstup do struktur tehdejšího Českomoravského fotbalového svazu a také Československé fotbalové asociace. Toto přání se povedlo vyplnit v únoru 1991, kdy byl na valné hromadě Českomoravského fotbalového svazu přijat malý fotbal pod křídla ČMFS a byl oficiálně zakotven ve Stanovách ČMFS (předsedou byl tehdy František Chvalovský). Obdobně se tak stalo na Slovensku. Na český malý fotbal tehdy dohlížel z pozice sekretáře fotbalového svazu Pavel Kouba. Následovaly důležité změny, jako byl počítačový registrační proces a evidence soutěží, tvorba legislativy (mj. byl schválen Statut malého fotbalu) atd. V roce 1992 se reprezentace pokoušela neúspěšně kvalifikovat na MS do Hong Kongu. Nicméně i tato neúspěšná kvalifikace velmi napomohla k dalšímu vývoji v našich zemích. Vznikem samostatné ČR v roce 1993 pokračuje malý fotbal již pod ČMFS. Vrcholným orgánem je komise malého fotbalu ČMFS, která se hlásí po vzoru fotbalu k programům FIFA a UEFA. Významným krokem je přechod z venkovních prostředí do sportovních hal na nejvyšších soutěžních úrovních od roku 1992. V roce 1993 je odehrán nultý ročník celostátní ligy, který je následován prvním oficiálním v sezóně 1993-1994 a tato soutěž se hraje dosud. V roce 1994 byla prezentována nová koncepce rozvoje, s důrazem na silný reprezentační tým, stabilní strukturu soutěží, podporu regionálního futsalu, nárůst hráčské základny, vzdělávání trenérů, rozhodčích a tréninkový proces. Jsou realizována jednání po celé ČR se snahou unifikovat malé formy kopané. Podařilo se využít nezávisle existujících struktur amatérských soutěží v malých formách fotbalu jako zdroje pro rychlé získání mužstev do soutěží. Neúspěchem skončila jen jednání se Svazem Indoor Soccer 1982 Sao Paulo World Cupsálového fotbalu o začlenění sálového fotbalu do struktur ČMFS (sloučení malé a sálové kopané). Letité úsilí a následný vzestup přivedlo český futsal FIFA do první desítky ve světě i v Evropě. Reprezentace se od roku 2001 probojovala na všechny evropské šampionáty a dvakrát na MS. Permanentně pokračují další reformy a programy (rozšíření play-off, futsal stabilně v TV aj.), postavené na divácké, mediální a marketingové přitažlivosti tohoto sportu. Obdobně jako na mezinárodním poli, dochází i u nás ke střetům a sporům futsalu FIFA se sálovým fotbalem. Řada hráčů hrála obě tato sportovní odvětví a docházelo k různým zákazům startu v konkurenčním odvětví. Nejznámějším je zřejmě spor o název – o slůvko "futsal",  který trval několik let a probíhal paralelně u soudu a u Úřadu průmyslového vlastnictví. Soud dospěl k verdiktu, že počínaje 1.únorem 2002, SSF má používat název pro své soutěže sálový fotbal-futsal a ČMFS má užívat označení futsal FIFA. Úřad průmyslového vlastnictví název "futsal" po zaregistrování SSF vymazal po urgenci ČMFS. Další střety proběhly na půdě Českého olympijského výboru, kde SSF neuspěl s žádostí o vstup, protože ČMFS už je členem. V posledních letech prožívá náš futsal velký rozmach. Kromě nejvyšší soutěže hrané celostátně, dotváří domácí soutěž i 2. liga, která se hraje ve dvou skupinách – skupina Západ a skupina Východ. Na ní navazují skupiny divizí a dále pokračuje řetěz soutěží přes krajské přebory až na nejnižší úrovně v jednotlivých okresech. Ve více než 1 000 klubech je registrováno přes 23 000 hráčů a toto číslo, byť není konečné, řadí futsal k nejrozšířenějším sportovním odvětvím v zemi. Počínaje ročníkem 2003-2004 nastaly některé organizační změny v systému a struktuře soutěží. Velký význam má též zahájení projektu pravidelných soutěží mládežnických kategorií U16 a U18. Ligová soutěž těchto kategorií byla rozehrána od podzimu 2003. Důležitým úkolem pro příští období je především práce s mládeží, počínaje od nejmladších ročníků – přípravky a žáků. Významný se jeví také počin KF ČMFS, kdy od roku 2006 je ustavena 2. juniorská liga, kam mohou postoupit a zúčastnit se i mládežnické týmy z neligových klubů. Velký význam mělo i historicky 1.mistrovství ČR v mládežnickém futsalu, které se konalo v červnu 2007 v Třebíči. Utkala se zde družstva v kategoriích U8, U10, U12 a U14. Řídícím orgánem je Komise futsalu Českomoravského fotbalového svazu, volená na tříleté období valnou hromadou. Komise futsalu ČMFS má 11 členů a jejím předsedou je v současné době Mgr. Otakar Mestek, čestným předsedou je ing. Petr Fousek, který je současně též i předsedou komise futsalu UEFA a členem komise futsalu FIFA, což pro český futsal znamená významné postavení v evropské a světové hierarchii. Funkci svazového sekretáře vykonává Mgr. Martin Průša. Našemu futsalu dělají dobré jméno také rozhodčí. V našich soutěžích jich působí více než 300 a na listině rozhodčích FIFA máme též několik zástupců. Ti jsou pravidelně zváni na nejvýznamnější futsalové akce. Naši sudí se prosadili i na MS, ME a Interkontinentálním poháru. Na programu ČT4 Sport jsou vysílány zápasy Celostátní ligy, pravidelnou informaci přináší též sportovní časopis Gól a výsledky z ligové futsalové soutěže skoro všech velké české deníky.

Historie futsalu v České republice.

imagesHistorie futsalu v České republice.

Futsal se v našich zemích začal rozvíjet pod dřívějším názvem malá kopaná (později malý fotbal) již v šedesátých letech a během doby se stal jedním z nejrozšířenějších sportů u nás. Pořádala se pravidelná mistrovství republiky, na vytvoření pravidelné dlouhodobé soutěže však nedozrál čas až do začátku devadesátých let. Zlomovým pro futsal byl rok 1990, kdy se náš sport zařadil do organizační struktury tehdejšího Československého fotbalového svazu v lednu 1991. Dalším rokem, který přinesl revoluční změny, byl rok 1993. Tehdy se v jarních měsících uspořádal nultý ročník celostátní ligy a od podzimu tohoto roku se již naplno rozběhla dlouhodobá soutěž se 16 účastníky. Byli jsme tak ve střední Evropě spolu se Slovenskem vlastně průkopníky. Až o několik let později se podobné soutěže rozběhly i v dalších zemích jako je Polsko, Maďarsko, Rusko. Futsal se postupně začal stěhovat do hal.

V té době již mělo za sebou řadu zápasů naše reprezentační mužstvo, které pochopitelně do konce roku 1992 bylo výběrem Československa. První zápas sehrálo již v září 1990 proti Itálii a utkání již tehdy přenášela italská televize. První vážnou prověrkou, kterou byla kvalifikace o postup na Mistrovství světa ve španělské Valencii, prošel tým v dubnu 1992, ale neuspěl. Po této akci se již začala rodit samostatná reprezentace České republiky. Po úspěšných výsledcích v přátelských zápasech však přišlo zklamání při kvalifikaci na vůbec první Mistrovství Evropy 1996 ve Španělsku, kdy jsme na podzim roku 1995 neuspěli v bojích v nizozemském Arnheimu. První účast na ME znamenal postup do závěrečného turnaje v Rusku v roce 2001. Největšího dosavadního úspěchu se podařilo dosáhnout třetím místem na ME 2003 v Itálii. V roce 2005 byla Česká republika pořadatelem v celkovém pořadí V. ME, které se hrálo v hale ČEZ v Ostravě.

V posledních letech prožívá náš futsal velký rozmach: Kromě nejvyšší soutěže hrané celostátně, dotváří domácí soutěž 2.liga, která se hraje ve dvou skupinách - Západ a Východ. Na ní navazují skupiny divizí a dále pokračuje řetěz soutěží přes krajské přebory až na nejnižší úroveň v jednotlivých okresech. Ve více jak 1 000 klubech je registrováno přes 23 000 hráčů a toto číslo řadí futsal k nejrozšířenějším sportovním odvětvím v zemi. Počínaje ročníkem 2003-2004 nastaly některé organizační změny v systému a struktuře soutěží. Velký význam má též zahájení projektu pravidelných soutěží mládežnických kategorií U16 a U18. Ligová soutěž těchto kategorií byla rozehrána od podzimu 2003. Významný je také počin KF ČMFS, kdy od roku 2006 byla ustanovena 2.juniorská liga. Velký význam mělo i historicky 1.mistrovství  ČR v mládežnickém futsalu, které se hrálo v Třebíči v červnu 2007 v kategoriích U8, U10, U12, U14. Pro další vývoj futsalu bylo také důležité rozhodnutí českého soudu a tom, že futsalový svaz je oprávněn, počínaje 1. únorem 2002 používat název "Futsal FIFA".

Řídícím orgánem je Komise futsalu FAČR, volená valnou hromadou a má 11 členů včetně předsedy. Pravidelně je vysílán zpravodajský pořad a sportovní přenosy z ligových zápasů. Od roku 2006 se postupně zvyšoval počet přímých televizních přenosů z české ligy. Na programu ČT4 jsou vysílány zápasy ME, kvalifikací reprezentace i našeho mistra na futsalovou "ligu mistrů". Tyto přenosy potvrdily, že se jedná o sport atraktivní a dynamický. Ale ne jen to. Jako halový sport nabízí futsal řadu možností, jak se zde mohou prezentovat sponzoři nebo obchodní partneři klubů. Haly nabízejí za každého počasí komfortní prostředí pro diváky a pro práci televizních štábů.